China Chapter of HSPA

About Us

Contact

Yajuan Wang
CSSD Manager
Zhejiang University Sir Run Run Shaw Hospital
3 East Qingchun Road, 310016 Hangzhou
Zhejiang, China
+86-13588708262

Board of Directors

President Yajuan Wang U Sir Run Run Shaw Hospital
Director Peiwei Zhang Zhejiang Hospital

CONTACT THE CHAPTER'S BOARD